6 tips om uw bedrijf online te laten groeien met sociale-mediamarketing

Het Bureau Krediet Registratie is een alles behalve populaire instantie in Nederland. Deze organisatie heeft immers als doel om mensen die schulden hebben er voor te behoeden extra schulden te maken. Op het eerste zicht is dit natuurlijk prima, maar er hangen enkele vervelende neveneffecten aan vast. Wanneer u over een BKR codering beschikt is het bijvoorbeeld veel moeilijker om een lening af te sluiten dan wanneer u niet over een dergelijke codering beschikt. Sterker nog, bepaalde grote leningen worden zelfs bijna onmogelijk om af te sluiten. Hoewel de intenties van het Bureau Krediet Registratie dus duidelijk, en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk zijn is er doorheen de jaren koortsachtig gezocht naar een mogelijkheid om kredieten te verstrekken die niet onderworpen worden aan een toetsing bij het BKR. Nederlandse banken zijn dit immers verplicht en kunnen er niet op eigen houtje voor kiezen om de toetsing niet uit te voeren. Een krediet zonder BKR wordt ook wel geld lenen zonder BKR genoemd. Geld lenen zonder BKR is echter niet gemakkelijk!

BKR toetsing bij andere kredietverstrekkers

Gelukkig hebben niet alleen banken de mogelijkheid om een krediet te verstrekken. Naast banken zijn er ook verschillende andere bedrijven die in staat zijn om een krediet aan te bieden. Het krediet zonder BKR was op deze manier al snel geboren, want kredietverstrekkers die niet bij het BKR zijn aangesloten hebben ook geen verplichting om een BKR toetsing uit te voeren… Sterker nog, eigenlijk kunnen ze een dergelijke controle zelfs helemaal niet uitvoeren. Een krediet zonder BKR is dus eenvoudig gezegd een krediet dat wordt verstrekt zonder dat er een BKR toetsing voor wordt uitgevoerd. Interessant? Zeker, bepaalde mensen kunnen op deze manier iets meer financiële ademruimte krijgen om schulden af te betalen, maar aan de andere kant wordt er weer een nieuwe schuld bijgemaakt. Vooral dit laatste is uitermate belangrijk wanneer u een krediet zonder BKR afsluit. Probeer voor uzelf vooraf uit te maken of u al dan niet het krediet dat u afsluit volgens de voorwaarden terug zult kunnen betalen. Heeft u twijfels, kies dan voor een lager bedrag of ga het krediet gewoon niet aan.

Duurder

Tot slot kunnen we ook niet anders dan zeggen dat een krediet zonder BKR veelal ook duurder is dan een gewoon krediet bij een bank. Kredietverstrekkers van kredieten zonder BKR zijn er zich immers maar wat goed van bewust dat u naar hen komt omdat een bank u geen krediet meer wenst te verstrekken. Dit heeft gevolgen voor de risico’s die de kredietverstrekker loopt en dus ook voor de kostprijs van het krediet zonder BKR. Wanneer u met andere woorden een zo goedkoop mogelijk krediet wenst af te sluiten kunnen we u nu al zeggen dat een krediet zonder BKR u niet echt zal bevallen. Wanneer u gewoon op zoek bent naar een krediet om uw financiële situatie (tijdelijk) een beetje op te krikken, dan kan een krediet zonder BKR weer wel iets voor u zijn.

Lees ook andere blogs